Din stampe Clujul (Antologie)

Din stampe Clujul (Antologie)
ISBN:978-606-8529-08-0
Colecţia: Antologie

Personalităţile Clujului
– borne de hotar ale culturii române

( Argument)

 

Pentru faptul că în 2015 Clujul va fi Capitala Culturală a Europei pentru Tineret şi în perspectiva faptului că municipiul nostru candidează ca în 2022 să fie Capitală Culturală a Europei, se simţea nevoia apariţiei unei lucrări care să cuprindă articole şi studii despre personalităţile din toate domeniile care s‑au născut, format, sau au trăit şi creat în oraşul denumit de latini Napoca, apoi Castrum Clus, Kolozsvár în maghiară sau Klausenburg în germană.

Având ca argument aceste două obiective ma­jore pentru administraţia Clujului şi ţinând cont că mu­ni­cipiul de pe malul Someşului Mic (Samus) se află pe primul loc în cadrul studiului Comisiei Europene privind calitatea vieţii, realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa, şi faptul că acesta este poziţionat pe locul 3 în topul mondial al oraşelor unde se redefineşte arta contemporană a secolului 21, aşa cum se specifică în articolul Art Cities of the Future, publicat în “The Huffington Post“, am hotărât, împreună cu scriitorul Iulian Patca şi editoarea Voichiţa Pălăcean‑Vereş, membri ai Ligii Scriitorilor Români, să edităm această antologie. Am considerat că este necesar să cuprindem în lucrare amintiri despre Cetatea Culturii şi vieţii universitare, să rememorăm vieţile personalităţilor şi operele celor care au avut tangenţă cu municipiul nostru și am ales să ilustrăm lucrarea, pe lângă fotografii ale monumentelor istorice şi turistice din Cluj‑Napoca, cu inspirate creații realizate cu ajutorul penelului de pictorul şi graficianul Lazăr Morcan.

Am pornit la punerea în practică a acestei idei, având în memorie şi zicerea lui Blaga: „Este greu de spus în ce măsură ideea creează istoria. Dar un lucru e sigur; ideea e atât de puternică, încât în istorie ea ţine adeseori loc de realitate.“

Cartea de faţă cuprinde lucrări literare, articole, memorii, eseuri despre locuri cu încărcătură istorică, culturală şi ştiinţifică, despre oameni care au făcut istorie aici în toate domeniile de activitate, dedicându‑şi întreaga viaţă învăţământului, promovării culturii, artei, medicinei, texte semnate tot de personalităţi care, la rândul lor, sunt scriitori, medici, oameni de ştiinţă şi cultură, artişti etc. Semnatarii lucrărilor cuprinse în antologia intitulată Din stampe, Clujul… sunt şi vor fi, în perspectiva timpului, personalităţi ale municipiului nostru.

În articolele din această lucrare se face vorbire despre Tudor Jarda, Bartolomeu Anania, Victor Felea, Constantin Daicoviciu, Crişan Mircioiu, Victor Papilian, prof.univ.dr. Ioan Radu, poetul Ion Moldoveanu, Ana Blandiana, Dumitru Macrea, Constantin Mustaţă, Nica Ioachim, D.R. Popescu, Mihai Beniuc, Adrian Păunescu, Petre Ţuţea, Simona Noja şi multe alte personalităţi care sunt efigii pe firmamentul culturii naţionale.

Un alt argument care a stat în faţa autorilor pentru a publica această crestomaţie este fenomenul de globalizare. În aceste condiţii, există pericolul ca o parte din istoria poporului din spaţiul Carpato‑Danubiano‑Pontic şi din lada de zestre a spiritualităţii româneşti să fie uitate, sau să dispară, aşa că este necesar ca lucrări precum cea de faţă să apară cât mai multe pentru tezaurizarea valorilor neamului nostru. Numai aşa se poate confirma adevărul din aforismul lui Emil Cioran: „Când valorile pentru care luptă un neam se cristalizează într‑o adevărată lume istorică, atunci acel neam s‑a integrat în devenirea culturală“.

 

 

Al. Florin Țene,

Membru corespondent
al Academiei Americană‑Română

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români