Confesiuni din culise

Confesiuni din culise
Autor: Iustinian Gr. Zegreanu
ISBN:978-606-8529-07-3
Colecţii: Interviu, Proză
Număr pagini:119
Preţ:25

În această lume, tot mai grăbită și mai mercantilă, sunt din ce în ce mai puțini aceia care își închină timpul liber unei activități artistice. Însă atunci când resorturile interioare ale ființei sunt mișcate de pasiune, iubire și dorința de a comunica lumii ceva – ca să utilizez fericita formulă aleasă de dr. Iustinian Zegreanu în titlul prefeței sale la Confesiuni din culise –, nicio stavilă nu stă în calea aceluia dornic să se dăruie lumii prin cuvânt, iar pagina albă îi oferă șansa exprimării preaplinului sufletesc.

Medicii, practicanții celei mai nobile profesii, dacă aleg penelul pentru a (se) comunica, se exilează de bunăvoie în zona „diletantismului într-ale scrisului“, convinși că, odată ce au ales să-și consacre viața medicinei și au devenit profesioniști în știința medicală, nu pot fi și profesioniști în arta cuvântului. Însă atât medicina, cât și literatura, artele în general, presupun har, vocație, dăruire, jertfă, dar mai cu seamă perseverență și trudă neîncetată, fiindcă, dacă nu ești în permanentă întrecere cu tine însuți, îți pierzi capacitatea de a progresa.

Atras de două mari iubiri – medicina și literatura –, sesizând că statutul scriitorului-cadru medical (dar și cel al medicului-scriitor!) este unul aparte, dr. Iustinian Zegreanu și-a provocat colegii (și pe sine însuși) la un profund examen de conștiință și i-a obligat să se examineze cu detașare și să se destăinuie cu sinceritate. Răspund la întrebările din chestionar Tiberiu Bălcescu, Cristian Bârsu, Mariana Floarea, Ștefania Kory Calomfirescu, Laura Potop, Eugenia Nicoară și Iustinian Gr. Zegreanu, destăinuindu-se despre începuturile lor artistice, despre ce înseamnă pentru ei arta pe care o practică și vorbind deschis despre laboratorul personal de creație. Și, spre a demonstra că răspunsurile oferite nu sunt vorbe goale, fiecare dintre cei șapte autori dăruiește cititorilor fragmente din creația proprie. Picturile Laurei Potop aduc lumină în paginile cărții, în perfect acord cu profunda simțire sesizată în poemele și paginile de proză selectate.

Această Antologie a Cenaclului literar „Victor Papilian“, Confesiuni din culise, ni-i prezintă pe scriitorii-cadre medicale într-o ipostază inedită: a vulnerabilității extreme îngemănate cu o incredibilă energie vitală. De aceea sunt convinsă că acest cenaclu, chiar dacă este alcătuit dintr-o mână de oameni, va exista și peste 35 de ani!

Voichița Pălăcean-Vereș